جدید ترین مطالبماه های میلادی

ماه های میلادی

همان طور که مي دانيد آغاز سال ميلادي معمولا در روزهاي ابتدايي دي ماه است. اما آيا ترتيب ماه هاي ميلادي را مي دانيد؟ تعداد روزهاي هر ماه ميلادي را چطور؟ در اين پست به بررسي ترتيب ماه هاي ميلادي مي پردازيم و در ادامه تعداد روزهاي هر ماه ميلادي را در قالب يک شعر انگليسي که به فارسي نيز ترجمه شده است آورده ايم. نظرات خود در مورد اين شعر و ترجمه آن را با ما در ميان بگذاريد.

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

ماه هاي ميلادي: ژانويه، فوريه، مارس، آوريل، مه، ژوئن، ژوئيه، اوت، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر

Number of Days in Each Month

Thirty days hath September,

April, June, and November:

All the rest have thirty-one,

Except for February,

Which hath twenty-eight days clear,

And twenty-nine in each leap year.

 

تعداد روزها در هر ماه ميلادي

داره سي روز ماه سپتامبرمثل آوريل، ژوئن و نوامبر

بقيه هستن سي و يه روزه

البته به جز ماه فوريه

که هست معمولا بيست و هشت روزه

با يه روز بيشتر تو سال کبيسه